تعمیرات انواع هدست واقعیت مجازی
  
(021)2275 56 53 
• تعویض سوکت HDMI
• تعویض سوکت USB
• تعویض کلید پاور
• رفع ایراد روشن نشدن
• رفع ایراد هنگ کردن هنگام پخش فیلم های سنگین
• رفع ایراد ریست شدن
• تعویض LCD
• و...

Login

Register