معرفی ابزار تعمیراتی
  
(021)2275 56 53 

دستگاه هیتر بلور

دستگاه هیتر چیست؟ این دستگاه برای کارهایی استفاده می شود که انجامشان با دستگاه هویه بسایر سخت یا امکان پذیر نمی باشد. طریقه کار این دستگاه به این صورت است که به وسیله هوای گرم بتوان لحیم فیبر مدار چاپی را ذوب کرد و قطعع معیوب را از مدار خارج کرده یا قطعه دیگری را جایگذاری کرد. معمولا قطعاتی که با این دستگاه تعویض می شوند دارای بیش از دو پایه بوده مثل آی سی ها که بطور همزمان نمیتوان تمامی پایه ها را توسط هویه از مدار خارج کرد. 

Login

Register