مطالب و نکات تعمیراتی
  
(021)2275 56 53 

یکی از شایع ترین ایرادات ایکس باکس های 360 ایراد 3 چراغ میباشد.

این ایراد درواقع به ما نشان میدهد که کنسول ما بنا بر ایرادی سخت افزاری نمیتواند به صورت استاندارد کار کند.حال گاهی این ایراد میتواند از IC GPU باشد و گاهی از قسمت برق و تغذیه دستگاه و حتی از قسمت USB های مادربرد. زمانی که یک دستگاه با ایراد 3 چراغ مواجه میشود بهترین کار این است که قبل از هر عملی با استفاده از متد کد گیری ببینیم ایراد به کدام قسمت برد مربوط میشود. خیلی از تعمیرکاران با دیدن این ایراد حتی قبل از عیب یابی عیب را به IC GPU دستگاه ربط داده و مشتری را در هزینه های بیدلیل و بالا می اندازند.

خوب ما در این جا به شما یاد میدهیم در صورتی که دستگاهتان 3 چراغ شد چگونه متوجه شوید ایراد مربوط به کدام بخش هست.

 برای گرفتن کد از کنسول ایکس باکس 360 هنگام 3 چراغ شدن باید به شرح ذیل عمل کنید.

1- کنسول را روشن میکنید تا ارور 3 چراغ نشان دادن شود.

2-دکمه سینک دسته روی کنسول را نگه میداریم.

3-همان طور که دکمه سینک را نگه داشتیم دمکه اجکت درایو را میزنیم.

تعداد چراغ هایی که شروع به چشمک زدن میکند روی کنسول را مینویسیم

4-دوباره همانطور که دکمه سینک را نگه داشتیم دکمه اجکت را میزنیم.

تعداد چراغ هایی که شروع به چشمک زدن میکند روی کنسول را مینویسیم

5-دوباره همانطور که دکمه سینک را نگه داشتیم دکمه اجکت را میزنیم.

تعداد چراغ هایی که شروع به چشمک زدن میکند روی کنسول را مینویسیم

6-دوباره همانطور که دکمه سینک را نگه داشتیم دکمه اجکت را میزنیم.

تعداد چراغ هایی که شروع به چشمک زدن میکند روی کنسول را مینویسیم

7-دوباره همانطور که دکمه سینک را نگه داشتیم دکمه اجکت را میزنیم.

تعداد چراغ هایی که شروع به چشمک زدن میکند روی کنسول را مینویسیم

کد های ایکس باکس 4 رقمی هستند برای مثال 0004 یا 0032 ... پس ما دکمه سینک را نگه داشته و با مکس 4 بار دکمه اجکت را فشار میدهیم و چراغ های چشمک زن دستگاه را یاداشت میکنیم تا برای بار چهارم دستگاه مجدد 3 چراغ عادی شود.

حال که چراغ هارا یاداشت کردیم میریم سراغ کد یابی

1 چراغ = 1

2 چراغ = 2

3چراغ = 3

4چراغ = 0

 

برای مثال وقتی یک دستگاه بار اول 4 چراغ بار دوم 4 چراغ بار سوم 4 چراغ و بار چهارم 2 چراغ روشن شود کد ما میشود ارور 0002

 

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.