بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
خوب این سوال خیلی کلی هست. در صورتی که دستگاه کلا روشن نمیشود یعنی بعد از زدن دکمه پاور هیچ صدا یا چراغی روشن نمیشود به احتمال 99% ایراد به قسمت تغذیه دستگاه بر میگردد و عامل اصلی نوسانات برق هست. 
کابل برق دستگاه را تعویض کنید و تست کنید ، در صورت درست نشدن، تغذیه دستگاه شما و یا مدار تغذیه داخل برد دچار آسیب شده است.Login

Register