بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
دوست عزیزم وقتی دستگاه با AV تصویر داره ولی با HDMI نداره ایراد 3 حالت بیشتر نیست. اولین احتمال  سوکت HDMI دومین احتمال IC HDMI و یا مدار مربوطه و در آخر خود چیپ GPU، زیرا تمامی اطلاعات تصویر چه ورودی و چه خروجی در این چیپ آنالیز میشود و در صورتی که قسمت مربوط به بخش HDMI این چیپ ایرادی پیدا کرده باشد در بخش خروجی HDMI دچار مشکل میشویم.

Login

Register