بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
دوست عزیزم وقتی دستگاه با AV تصویر داره ولی با HDMI نداره ایراد 3 حالت بیشتر نیست. اولین احتمال  سوکت HDMI دومین احتمال IC HDMI و یا مدار مربوطه و در آخر خود چیپ GPU، زیرا تمامی اطلاعات تصویر چه ورودی و چه خروجی در این چیپ آنالیز میشود و در صورتی که قسمت مربوط به بخش HDMI این چیپ ایرادی پیدا کرده باشد در بخش خروجی HDMI دچار مشکل میشویم.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.