بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
با سلام<br /> بخش اتصال به اینترنت برد دستگاه با مشکل مواجه شده و چراغ اتصال به اینترنت ان عملکرد عادی ندارد و به این جهت دستگاه ماین نمی کند و در حالت idle فن آن کار میکند

Login

Register