بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
متوقف شدن تصویر هنگام بازی ، به سه عامل بر میگرده، یا APU یا رم ها و یا رم اصلی APU چون زمانی که شما تصویر دارید و قطع میشود 100% سوکت HDMI و IC HDMI سالم هست و دستگاه هنگام بازی یعنی سنگین ترین زمان آنالیز و پردازش اطلاعات ، و به دلیل کم آوردن و داغ شدن بیش از حد دچار این مشکل میشود، البته ایراد مدار تغذیه نیز میتونه دلیل بروز این ایراد باشه به دلیل تامین غیر استاندار ولتاژ های مورد نیاز رم ها و یا APU.
خاموش شدن دستگاه نیز به همین دلیل هست زیرا زمانی که رم ها و یا APU بیش از حد داغ شود دستگاه اتوماتیک برای جلوگیری از ایرادات دیگر خاموش میشود.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.