آموزش الکترونیک اولیه
  
(021)2275 56 53 
دیود : المانی بسیار مهم در مدارات الکترونیکی به ویژه مدارات گوشی های تلفن همراه که نقش اساسی آنها یکسو سازی و یا تثبیت و افت ولتاژ است که بیشترین آمار سوختگی در برد گوشی ها را نیز دارا هستند .
انواع دیود به اشکال زیر هستند :
دیودهای نورانی یکی از پر مصرف ترین دیود ها هستند که در زندگی روزمره بسیار دیده می شوند . مثل چراغ روشن و خاموش تلویزیون ، نور پس زمینه LCD و Key pad ( صفحه کلید ) موبایل و ...
دیود زنر نقش پر کاربرد تثبیت ولتاژ را در انواع مدارات الکترونیکی و به ویژه گوشی های تلفن همراه به عهده دارد .
دیودها روی نقشه با D و دیود زنر با حروف ZD مشخص می شوند و در بردهای تلفن همراه به رنگ های مشکی ونقره ای دیده می شوند اما در الکترونیک عمومی دیودها به صورت های زیر موجودند :
انواع دیود دیپ:


انواع دیود smd : شایان ذکر است که نیمه هادی ها مثل هادی ها دیگر دارای واحد و کمیت نیستند و به جای آن شماره فنی و شناسایی دارند .
در قسمت زیر استانداردها و شماره فنی دیود در الکترونیک عمومی را خواهیم داد :

  • استاندارد نوع اروپایی : این استاندارد معمولا با دو حروف لاتین شروع می شود که حرف اول آن معمولا B است مثل By 127 یا BZ 8V2 .
  • استاندارد نوع ژاپنی : که با 1S شروع می شود مانند 1S1719 یا 1S1517
  • استاندارد نوع امریکایی : که با 1N شروع می شود مانند 1N4004 یا 1N4007
  • دیودهای زنر که علاوه بر شماره فنی مقدار ولتاژ مجاز کار زنر و مقدار توان آن نیز مشخص می شود .
  • دیودهای LED که معمولا از روی رنگ و شکل شناسایی می شوند . شکل ظاهری دیودهای LED در الکترونیک عمومی معمولا بصورت زیر است :

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.